pexels-fatihyurtman-17842843

Digitaalne innovatsioon elektrilahenduste juures: MHV ja Thorgate’i koostöö edu

author

Written by Kreete

May 10, 2024 | 2 min read

MHV Elektrikontroll on ettevõte, mis teostab elektripaigaldiste mõõte- ja teimitöid, tehnilisi kontrolle, valgustatuse mõõtmisteenuseid ja elektriala isikute sertifitseerimist. MHV pikaajaline partnerlus Thorgate'iga on jõudnud uuendusliku digitaalse platvormi väljatöötamiseni, mis on muutnud oluliselt elektriteenuste osutamise viisi ja klientide kogemust.

Eesmärgiks kaasajastada teenused

MHV ja Thorgate alustasid koostööd 2014. aastal kui hakati ühiselt välja töötama kõikehõlmavat digitaalset süsteemi, mis sisaldab kasutajahaldust, sertifitseerimisprotsesse, eksamihaldust, dokumentide käsitlemist ja aruandlussüsteeme. Koostöö tulemusena on oluliselt optimeeritud MHV ettevõtte sisemisi ja välimisi protsesse ja suurenud klientide rahulolu.

Koostööd alustades oli MHV peamiseks eesmärgiks teenuste kaasajastamine, et vastata tänapäeva klientide nõudmistele ning vähendada manuaalset tööd. Selleks oli vajalik integreeritud süsteem, mis võimaldaks hallata tellimusi, elektripaigaldiste auditeid, elektripaigaldiste mõõdistusi, sertifikaate, koolitusi, pädevustunnistusega seonduid ja arhiveerimist vajavaid dokumente. Lisaks sooviti protsesse automatiseerida, teenuste osutamist parandada ning nii töötajate kui ka klientide kasutuskogemust optimeerida.

Kohandatud lahendused

Thorgate’i abil on välja töötatud kohandatud digitaalne lahendus, mis vastab MHV spetsiifilistele vajadustele. Lahenduse peamised komponendid hõlmavad kasutaja haldussüsteemi, sertifitseerimis- ja eksami platvormi, dokumendihaldussüsteemi, aruandluse ja küsitluste tööriistu ning tehnilise ülevaatuse ja koolituse mooduleid. Kõik need komponendid on integreeritud, tagades sujuva ja turvalise juurdepääsu süsteemi erinevatele osadele.

Screenshot 2024-05-10 at 15.18.24

Olles kasutanud süsteemi mitmeid aastaid, on tänu automatiseeritud protsessidele oluliselt vähenenud manuaalse töö hulk, mis on omakorda suurendanud ettevõtte efektiivsust. Integreeritud süsteemid pakuvad nii klientidele kui ka töötajatele sujuvat kogemust, tõstes sealjuures rahulolu ja kaasatust. Lisaks on nüüd MHV-l võimekus pakkuda ühtse digitaalse platvormi kaudu täielikku teenuste spektrit, parandades seeläbi märkimisväärselt oma turupositsiooni. Andmepõhiste aruannete ja uuringute kättesaadavus võimaldab ettevõttel teha teadlikke otsuseid ja strateegilisemalt planeerida tulevikku. Innovatiivse lähenemise eest, mida teistel selle valdkonna ettevõtetel pole, on saanud MHV kiidusõnad ka riiklikul tasemel ehk Eesti Akrediteerimiskeskuselt (EAK).

MHV Elektrikontrolli ja Thorgate'i edulugu näitab selgelt, kuidas digitaalne innovatsioon võib muuta ettevõtte tööviisi ja klientide kogemust. Tänu pikaajalisele koostööle ja pühendumisele oleme suutnud luua lahenduse, mis vastab täielikult MHV vajadustele ning pakub laia teenuste spektrit digitaalselt ja efektiivselt. Nii Thorgate kui ka MHV Elektrikontroll on jätkuvalt keskendunud tipptaseme pakkumisele, jätkates koostööd, et täiustada olemasolevat digitaalset platvormi, tagades vastavuse nõudmistele ja ületades klientide ootusi veelgi.


Kui soovid antud teemal edasi mõtteid vahetada või tunned huvi kuidas Thorgate saaks just sinu ettevõttele abiks olla efektiivsuse tõstmisel, siis võta julgelt ühendust meie võtmekliendihaldur Karl Õkvaga kirjutades karl@thorgate.eu.