covers-working-pattern-internet-abstract-1089438.jpg

Digitaliseerimine tagab tööstusettevõttele ärikasvu

author

Written by Karl

June 15, 2020 | 3 min read

Hiljuti on mitmete toetuste maksimaalseid määrasid  tõstetud kuid samal ajal on ka mõnede toetuste nõutavat omaosa vähendatud. See on loonud mitmetele ettevõtetele uued võimalused praeguses turu olukorrast võitjana väljumiseks. Eestis on laialdasi võimalusi tööstuse digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks. Erinevate toetuste põhieesmärgiks on aidata tööstusettevõtteid nende protsesside automatiseerimises, digitaalsete tehnoloogiate ning robotite kasutuselevõtus kui ka uute lahenduste väljatöötamiseks. Kuid kuidas sellega algust teha?

Digidiagnostika (EAS)

Ühena variantidest digitaliseerimise protsessiga alustavale ettevõttele on digidiagnostika. Mitmete tööstusettevõttete jaoks on see just esimene samm, mil pannakse paika võimalikud teekonnad kuidas oma ettevõttes digitaalseid lahendusi rohkem rakendades oleks võimalik tootmise efektiivsust ja/või läbilaskevõimet suurendada. Selle protsessi käigus on ettevõtjal võimalus saada ülevaade võimalikest kitsaskohtadest nii strateegilises juhtimises, ärimudelis, tootmise planeerimises, inimressursi-, kvaliteedisüsteemi-, tootearenduse juhtimises, hankeprotsessis, tarneprotsessis, toote-, pooltoote-,  tooraine töötlemise,  tagastamise kui ka  järelteeninduse protsessis. Selline analüüs võimaldab panna need kitsaskohad ka prioriteetide järjekorda ja saada suurusjärgulise hinnangu võimalike lahenduste tasuvusajale.

Toetus

70% projekti maksusmusest (vähemalt 30% omafinantseering)

Müügitulu:

  • 200 000 - 1 miljon , siis toetus on 5 000
  • 1 miljon - 5 miljonit, siis toetus on 10 000
  • üle 5 miljoni, siis toetus on 15 000

Innovatsooniosak (EAS)

Järgmise variandina on ettevõtja jaoks laual Innovatsiooniosak, mis võimaldab väike- või keskmise suurusega ettevõtjal  töötada välja innovaatilisi lahendusi. Toetust saab kasutada nii  toote- ja teenuse arendusealaseks tehniliseks nõustamiseks kui ka tegeliku prototüübi valmistamiseks, komponentide arenduseks,  teostatavusuuringu läbiviimiseks. Lisaks on võimalik toetust kasutada ka  testimise, toote katsetuste  ja tööstuslike eksperimendi läbiviimiseks. Kui lahendus on juba majas välja töötatud ning soov on seda  patenteerida, akrediteerida, standardiseerida, sertifitseerida või hinnata toote sellealast vastavust siis on võimalik toetust kasutada ka õiguskaitse nõustamiseks, sellealasteks uuringuteks või ka tegelikuks registreerimise protsessiks. 

Toetus

Varasemalt oli toetuse summa 4 000  EUR, mis on nüüd tõstetud 6 000 EUR’ni. Toetuse osakaal projekti maksumusest on saab olla maksimaalselt 80%, seega on vajalik omaosalus minimaalselt 20% ulatusest projekti kogumahust.

Arendusosak (EAS)

Tihtilugu on tegu järgmise sammuga Innovatsiooniosakust, kus ettevõtte, olles teoreetilisele ideele või toote arendamise soovile saanud läbi uuringu või katsetuse rohkem kindlust soovib nüüd järgmises sammus seda sama ideed või toodet edasi arendada. Kuna toetuskõlbulike tegevuste nimekiri on sama, mis innovatsiooniosakul sobivad need 2 meedet üksteist ideaalselt täiendama. Nagu ka EAS seda nimetab on Arendusosaku näol tegu (uuringuid) toetava meetmega.

Toetus

Varasemalt oli toetuse summa 20 000  EUR, mis on nüüd tõstetud 35 000 EUR’ni. Toetuse osakaal projekti maksumusest on saab olla maksimaalselt 70%, seega on vajalik omaosalus minimaalselt 30% ulatusest projekti kogumahust.

Tootearenduse toetus (EAS)

Kui eelmistes sammudes välja töötatud lahendustel ja/või katsetustel oli jumet siis on võimalik ettevõttel saada toetust ka reaalseks tootearenduse protsessiks kasutada. Selle  meetme eesmärk on julgustada ettevõtted innovatsiooni panustama ning välja töötama uusi konkurentsivõimelisi tooteid ja teenuseid.Tegu on mahult eelnevalt nimetatutest suurima rahalise toetusega võimaldades seeläbi ettevõttel tagasi saada suure osa reaalseks toote arenduseks panustatud vahendidest kuna toetuskõlbulik pole mitte vaid tootearendusega seonduv töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed vaid ka vahendite, materjalide, seadmete ja ja tarvikute soetamine kui ka sellega seotud kulud vastavalt nende kasutusajale projektis. Kui soov on hoida ettevõttesisest administratiivkulu madalana, vähendada alternatiivkulu ja hoida fookust oma põhitegevusalal on meedet lubatud kasutada tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste, s.h arendusteenuse sisse ostmiseks.

Toetus

Maksimaalne toetuse summa on 500 000 EUR. Toetuse osakaal projekti maksumusest sai varasemalt olla vaid kuni 45% kuid uueks piiriks on seatud maksimaalselt 75%. See seab minimaalseks omaosaluse piiriks 25% projekti kogumahust, mis on paljudele ettevõtetele oluliselt taskukohasem kui varasem 55%.

Võta ühendust, meie tootmistööstus valdkonna eksperdi Karliga siit: karl@thorgate.eu või broneeri kiire e-kohtumine siit.

Loe ka seotud artikleid:

Mida peaksin EVRile üleminekul teadma?

Industry 4.0: Digital transformation trends in 2020 (inglise keeles)

The new era of manufacturing (inglise keeles)