covers-pexels-thisisengineering-3913025.jpg

Hvordan AI og datavitenskap forbedrer pasientopplevelsen

author

Written by Amna

June 01, 2021 | 4 min read

Kunstig intelligens har omformet bransjer. Det har bidratt til å forbedre forretningsmodeller, økte muligheter på tvers av sektorer, og skape et momentum for eksponentiell fremgang som ikke er mulig uten bruk av AI. 

Norge skapte overskrifter 14. januar 2020 da de ga ut sin nasjonale strategi for AI. Flere viktige hendelser førte til denne nasjonale strategien, inkludert:

  • En utrolig grundig rapport publisert i 2018 av Norsk e-helseforskningssenter. Rapporten gjorde et dypdykk i en mengde AI-temaer relatert til helsesektoren, inkludert maskinlæring, logistisk regresjon, SLM (Supervised Learning Method), visualiseringer av topologisk dataanalyse og mangfoldige andre konsepter på høyt nivå som viser den brede anvendeligheten av AI i helsesektoren. 
  • Norge var undertegner i EU-erklæringen om samarbeid om kunstig intelligens (AI) i 2018. 
  • Flere andre norske rapporter (f.eks. denne) og programmer som ble utgitt før den nasjonale strategien, som utdypet temaet AI og undersøkte fordelene, mulighetene og utfordringene. 

AI i helseteknologi

Fra kurer for kroniske sykdommer til sykdomsforebygging er mulighetene for AI i helsesektoren virkelig ubegrensede.

Men AIs bruk i helseteknologi er langt fra begrenset til å behandle sykdommen i seg selv. Et sentralt eksempel på dette var Thorgates personlige engasjement i å bidra til å utvikle en AI-drevet løsning for det Oxford-baserte selskapet Healx som ved hjelp av ny teknologi kan pløye seg gjennom enorme mengder data i et forsøk på å bidra til å finne effektive medisiner som kur mot sjeldne sykdommer. 

Hvis Healxs arbeid bare viser et bittelite suksessmoment som et resultat av AI, kan det bety forskjellen mellom liv og død for millioner av mennesker som for tiden er rammet av sjeldne sykdommer, hvorav 50 % er barn. 

Tre måter som AI kan forbedre pasientopplevelsen på

1. Prediktiv analyse

Bruken av prediktiv analyse i helseteknologi transformerer måten beslutninger tas i helsesektoren. Ved å utnytte AIs kraftige evner til å sile gjennom enorme datalagre, kan fagpersoner ta beslutninger basert på konklusjoner som er umulige å komme til uten hjelp fra maskinlæring. 

Bruk av datavitenskap og AIs risikoscore-algoritmer og beslutningsevner gir et betydelig potensial for å forbedre helseutfallet. 

2. Virtuelle verktøy som utnytter AI

Ved å bruke virtuelle og hjemmebaserte verktøy som utnytter AI, kan helsetjenester bli mer tilgjengelige for et stort antall mennesker. I en post-COVID-verden, der en tur til legekontoret kan øke risikoen for å få eller overføre sykdom betydelig, vil AI-baserte verktøy som er tilgjengelige online eller via en helseteknisk enhet hjemme, være avgjørende for å forbedre situasjonen i helsevesenet. 

Mange slike verktøy eksisterer allerede, selv om deres fulle potensiale ennå ikke er realisert. 

AI-drevne virtuelle assistenter hjelper allerede pasienter med Alzheimers sykdom med å huske å ta daglige medisiner. Ett slikt verktøy fungerer ved å gjenkjenne ansiktsuttrykk og holdning for å avgjøre om inngripen er nødvendig.

AI driver også dermoskopianalyser for å redusere treningstiden for medisinsk fagpersonell når det gjelder å kunne avgjøre om en hudlesjon er ondartet eller ikke ved bruk av AI-drevet databehandling. 

Robotassistert terapi øker også, og tilbyr alt fra ytre skjelett (eksoskjeletter) til innleggssåler og andre bærbare hjelpemidler.

En ekstremt spennende verden av AI i helsevesenet er den for robotassistert kirurgi. 

Selv om det fortsatt er i sin spede begynnelse, har dette feltet potensialet til å revolusjonere den medisinske sektoren på flere nivåer. Det øker den potensielle suksessen med svært intrikate prosedyrer, samt reduserer de totale kostnadene for slike prosedyrer. 

3. Tids- og kostnadsreduksjon

AI reduserer kostnadene for legen så vel som pasienten. MR-skanning er for eksempel både tidkrevende og kostbart. Ved å bruke maskinlæring kan mange skanninger og diagnoser forkortes tilsvarende for å redusere de totale kostnadene ved prosedyren. 

AI-drevne medisinske konsultasjoner betyr også at medisinsk behandling kan bli mer tilgjengelig for personer som er:

  • For opptatt til å få tid til å besøke en klinikk eller lege personlig. 
  • Svake og ikke i stand til å enkelt bevege seg, og blokkerer dermed tilgangen deres til medisinsk behandling som ikke er tilgjengelig i hjemmet. 

Thorgates erfaring innen AI og helseteknologi

Thorgates kompetanseområder er helseteknologi og AI. Vi har jobbet med flere høyteknologiske selskaper, spesielt i Norge, for å hjelpe dem med å utvikle AI-drevne løsninger som forbedrer menneskers tilgjengelighet til helsetjenester, samt den generelle kvaliteten. 

Som diskutert i et nylig webinar fra Thorgates prosjektleder Sander Mättas, kan valget av teknologi innen helseteknologi hindres av regulatoriske faktorer. COVID-pandemien har imidlertid fått mange i helsesektoren til å revurdere AIs rolle i å forbedre helsevesenet, samt å gjøre det mer tilgjengelig. 

Akkurat som mennesker og selskaper over hele verden har måttet endre seg og plutselig omfavne en mer digitalisert livsstil bare for å overleve, så ser helsevesenet nå også på behovet for AI og digitale løsninger med en oppfatning av fornyet alvor. 

Det er ikke lenger et spørsmål om "om" AI vil etablere seg innen helseteknologi, men når. 

For å finne ut mer om arbeidet vi har gjort, se casestudiene her våre

Bestill en gratis konsultasjon med en ekspert inne e-helseprogramvare her

 

Read related articles:

Fremskynde digital transformasjon i helsevesenet

Hvordan vil teknologi transformere helsevesenet innen 2030

Ansett en ekstern part for å sikre datasikkerhet innen helseteknologi