digilahendused metsandusettevõtetele

Digilahendused metsandusettevõtetele

Written by Laura

October 30, 2023 | 2 min read

Thorgate’i üheks suurimaks fookuspunktiks on aastatega kasvanud metsandusettevõtted. Nad ei ole mitte ainult kliendid, vaid ka pikaajalised äripartnerid ja sõbrad. Metsamaa on piiratud ressurss - see on ära jagatud ja vahetab aeg-ajalt omanikku kui kokkuleppele jõutakse. See tähendab, et läbi aastate jäävad metsanduses tegutsejad üsna suures osas samaks. Ja kuigi metsandus on üks traditsioonilisemaid tööstusi, siis on huvitav, et tänaseks on metsandussektor ka üks digitaliseeritumaid sektoreid Eestis.

Thorgate on läbi aastate aidanud mitmeid digilahendusi metsa viia, saades seeläbi ka heaks metsanduse digilahenduste eksperdiks:

  • 2013. aastal lõime EPMK’le tarkvara Vaheladu, mis aitab jälgida puidu liikumist alates raieprotsessist kuni saeveski või laevani. Enne seda polnud olemas ülevaadet, kus maal raielangi tegevused on, nii et tegemist oli valdkonna innovatsiooniga ja tarkvara on läbi aastate ka pidevas arengus olnud.
  • Järgi tuli kohe 2014. aastal tarkvara Metsaladu Artistoni Grupile, kes aitab metsaomanikke metsamajandamise ja puidukaubandusega.
  • Edasi tuli 2015. aastal EPMK Dokumendihaldus. EPMK oli üks esimesi tulundusühistuid Eestis, kes hakkasid oma liikmete puitu müüma saeveskitele. Me tegime selle protsessi nende jaoks paremini hallatavaks, et ei oleks tarvis suurt hulka raamatupidajaid palgata.
  • Sealt edasi ehitasime tarkvara Metsahakkele, kelle põhitegevuseks on hakkepuidu tootmine ja müük ning jäätmepuidust küttematerjali tootmine katlamajade tarbeks ja transportteenuse pakkumine.

Tuleb tunnistada, et kuigi Thorgate on teinud oma teekonnal ka vigu, on ettevõte teinud suuri pingutusi, et neist vigadest õppida ja targemana edasi minna. Aastatega on Thorgate’il tekkinud hea ülevaade metsanduse infosüsteemidest ja nende omavahelisest suhtlusest.

Näiteks on Thorgate’il hea arusaam EVR’i ja tema eelkäia Elvise toimimisest - EVRUI on just Thorgate’i loodud. Huvitav on see, et EVRUI loodi Thorgate’i siseseks kasutuseks, aga Elvise kinnipaneku tagajärjel sai EVRUI ootamatult populaarseks, kuna EVR-il polnud kasutajaliidest.

2019. aastal lõi Thorgate VEP (Vääriselupaikade piirangute) kontrolli lahenduse. See automatiseerib seni manuaalselt tehtud kontrolle ja võimaldab saata teavitusi tehtud kontrollide kohta.

Viimastel aastatel on Thorgate aidanud oma spin-off ettevõttel Waybiller hakkpuidu suunda arendada (nt on nüüd olemas niiskusarvutused ja kõik, mis on vajalik hakkpuidu koormate vastuvõtuks katlamajades). Samuti oleme jätkanud koostööd oma seniste partneritega ja alustanud koostööd uute klientidega.

2023. aasta on toonud uued projektid, kus aitame veoselehtedest tekitada arveid, akte ja raporteid ning luua ülevaateid lankide ja teenuste kasumlikkusest. Thorgate’i tugevuseks ongi oskus luua metsanduse lahendusi optimaalsel viisil ja antud ettevõtte vajadustele vastavalt. Pakume oma klientidele konsultatsiooni ja visiooni, kuidas digilahendused ja juba olemasolevad süsteemid saavad kliendi vajadusi täita.

Kui tunned huvi kuidas Thorgate saaks just sinu ettevõttet aidata, siis võta julgelt ühendust meie spetsialistidega kirjutades meie võtmekliendihaldur Karl Õkvale karl@thorgate.eu.