covers-spencer-watson-dEOC8M_lmxI-unsplash.jpg

Mida peaksin EVRile üleminekul teadma?

author

Written by Ivar

November 29, 2019 | 4 min read

Nagu metsanduse kogukonnas ja meedias juttu on olnud, on uue aasta sees peatselt valmimas ELVIS2, tootenimega EVR (e-veoselehe metsavedude register). See aga toob kaasa endaga palju muutusi nii metsaveo firmadele, saeveskitele kui ka kõigile teistele metsatööstusega seotud ettevõttetele. Oleme allpool toonud välja mõned olulisemad muudatused, mis kaasnevad uue süsteemi tulekuga.

API muutub täielikult

Varasemalt kasutuses olnud ELVISe liidestus lakkab töötamast ning kõik integratsioonid (nt raamatupidamisega, ERP süsteemidega, vastuvõtusüsteemidega jne), mis praegu kasutavad ELVISe APIt, tuleb ümber programmeerida EVR API peale.

Kaob ära kasutajaliides

Paljude saeveskite jaoks olulist tööriista uues süsteemis enam ei eksisteeri. Praeguse ajakava kohaselt on see küll plaanis aasta esimeses pooles lisada, kuid need, kellel on tarvis uue EVRi kaudu saabuvaid koormaid varem vastu võtta, peavad leidma sellele küsimusele enne seda lahenduse. Näiteks on võimalik integreerida firma praegune raamatupidamise süsteem nõnda (Axapta, Suno365, Directo jt), et see võimaldaks uue EVRi kaudu otse veoselehti vastu võtta. Metsaveo ja metsahaldusega tegelevate firmade jaoks on olemas ka alternatiivsed kasutajaliidesed nagu näiteks Eesti Puidumüügikeskusele kuuluv Vaheladu.eu ja ka Lank.ee.

Tarnekohtade loogika muutub

Hetkel on vaid teada, et praegu üleval oleva EVR API dokumentatsiooni kohaselt on tarnekohtade lisamine ja muutmine uues süsteemis läbi API lubatud, kuid kustutada neid enam ei saa. Kuna kasutajaliidest enam EVRis ei ole (vähemalt hetkel), siis tuleb kõik tarnekohad lisada läbi uue API. 

Topeltsortimendid kaovad

Vanas ELVISes on kasutusel palju ettevõtete põhiseid sortimente, mis on meie info kohaselt tihtilugu vähem või rohkem tavasortimentide koopiad. Uues EVRis on kõik sortimendid kõigile avalikud. See tähendab, et ettevõtted, kes on harjunud kasutama oma unikaalseid sortimente, peavad nüüd kohandama oma protsessi nõnda, et need sobituks uues süsteemis saadaolevate valikutega. Teoorias on ka võimalik, et hiljem luuakse uude süsteemi osadele ettevõtetele eraldi topeltsortimentidid, kuid hetkel sellekohane info puudub.

Veoselehtede staatused muutuvad 

Esiteks jääb uues süsteemis veoselehtede staatuseid oluliselt vähemaks. Teiseks muutuvad mõnede staatuste nimed. See tähendab, et ettevõtetel tuleb protsessid ümber korraldada, et need vastaks uutele staatustele. 
Varasemalt: Koostamisel, Kinnitatud, Maha laetud, Vastu võetud, Mõõdetud, Mõõtmisandmed kinnitatud, Lõpetatud, Tühistatud. 
Uued staatused: Vedu alustatud, Maha laetud, Lõpetatud, Tühistatud.

Kaovad veotellimused 

EVR ehk ELVIS2 veotellimusi enam ei toeta. Veotellimusi seni kasutanud ettevõtted peavad nüüd selle osa lahendama oma süsteemi kaudu, mis aga kahjuks tähendab  lisakulusid klientidele ja/või tarnijatele, kuna ka neil on vaja üle minna uuele süsteemile.

Veoselehe väljad muutuvad 

Osad varasemalt tuttavad väljad veoselehtedel kaovad ning tekivad uued. Saame eeldada, et analüüsist järeldati, millised on üleliigsed ning millistest tuntakse puudust.

M-ELVISe tugi kaob 

M-ELVISe mobiilirakendust, mida autojuhid kasutasid veoselehtede koostamiseks, enam uuest süsteemist ei leia. Seevastu on autojuhi rakendused olemas Vaheladu.eu ja Lank.ee keskkonas ning soovitame veofirmadel nende keskkondadega liituda, kes seda funktsionaalsust vajavad.

Uus süsteem on kiirem 

Nagu paljudele teada, on praegune rakendus sageli maas (pole saadaval), mis takistab seda kasutavate firmade igapäevatööd. Uus süsteem on lubaduste kohaselt kiirem ja töökindlam.

Päringud, statistilised andmed ja väljavõtted 

Kuigi praguses ELVISes on päringute, statistiliste andmete ja väljavõtete tegemine aeglane ja veidi piiratud, siis uues EVRis pole päringute jms toetamine senise info kohaselt plaanis. See tähendab, et statistikat peaks iga ettevõte hakkama APIst saadud andmete põhjal tegema.

Turvarisk?

Praeguses ELVISes on päringud seotud ettevõtte sertifikaadiga. Nende päringutega saab kaasa saata ka isikukoodi, et siduda see isikuga, kes seda päringut parasjagu teeb. (Alternatiiv on praeguses süsteemis saata kaasa ka lihtsalt number 0, mis on ka aksepteeritud) See tähendab, et praegu on võimalik vähemalt jätta maha ajalugu tegevustest (näiteks veoselehe staatuse muudatused). EVR-is aga puudub selline võimalus ja ajalugu täielikult. Igal ettevõttel on olemas unikaalne API võti, kuid päringu infot ei seota kuidagi kindla isikuga ega ajalooga. Seega, kõik, kellel on ligipääs selle ettevõtte unikaalsele API võtmele, saavad teha sellega kõiki APIga seotud tehinguid, mida parasjagu sellel ettevõttel lubatud teha on (k.a veoselehti vastu võtta ja ettevõtte nimel lõpetada). Sellest, kes või kuna selle muudatuse tegi ei jää maha ühtegi jälge selle ettevõtte jaoks, kellele see võti kuulub. Lahenduseks sellele oleks piirata inimesi, kellele on ligipääs ettevõtte unikaalsele võtmele suunates osa toiminguid teha läbi automaatsete süsteemide nagu Vaheladu või läbi kolmanda osapoole kasutajaliidese, mis neid ligipääse haldab.

Uus süsteem on läbipaistvam 

Eelpool mainitu põhjal on põhjust arvata, et uus süsteem on läbipaistvam kõigile osapooltele kuna see on sihitud laiemale tarbijaskonnale. Sellele lisaks on EVR API dokumentatsioon avalik, mis tähendab, et erinevatel ettevõttetel on kergem kasutada olemasolevat infot, et ehitada just endale vajalikke lahendusi. Vanas ELVISe süsteemis toimub suhtlus iganenud SOAP XML formaadis. See tähendab, et süsteemi kasutaval ettevõttel väga keeruline üles seada mugavaid kommunikatsioonikanaleid. Uus EVR kasutab kaasaegset JSON formaadis APIt, mis on tänapäeval pea iga teenuse osa.

Selleks, et saabuvate muudatustega paremini kohaneda, on Thorgate koostanud nimekirja, mis võimaldab praegust ELVISt kasutaval ettevõttel kiirelt ja mugavalt üle minna uuele süsteemile. Loe lähemalt SIIT
 

Või võta ühendust, meie metsanduse valdkonna eksperdi Ivariga, et arutada kuidas üheskoos uut süsteemi ka oma ettevõttes kasutama hakata: ivar@thorgate.eu või broneeri kiire e-kohtumine SIIT.

Loe ka seotud artikleid (inglise keeles):

How Thorgate built Vaheladu

Document Management for Forest Unions

Digital Revolution in Forestry Industry